TEKS spelar i nytt matchställ 2024

I och med framtagandet av nytt klubbmärke beslutades på årsmötet att ett nytt matchställ skulle tas fram. Med hjälp av våra sponsorer; Stadium, Freshmark och Evolving blev detta möjligt. Ställen kommer användas i årets premiär.