TEKS kallar till årsmöte 17/2

Föreningen Ta En Kaka Stefan kommer hålla sin årsstämma lördagen den 17 februari kl. 15:00 på Kekkes jobb. Handlingar och kallelse skickas ut per mail till föreningens medlemmar.